Sat 25 Sep 2021

отвори всички | затвори всички

FM 200

Gas Suppresion
,
 

Фирма „Fire.Bg” е създадена през 1991год. в град София. Още от създаването си ние внедряваме високите технологии и иновациите в услуга на нашите клиенти.
Фирма „Fire.Bg” е изпълнила множество от обекти с национално и стратегическо значение както в страната ни, така и в чужбина (за повече подробности моля погледнете референциите от нашите клиенти).
Опита който сме натрупали е много богат и уникален. Високото качество на работа и коректността ни правят желан партньор за всяка организация, която е ползвала нашите услуги. 
Фирма „Fire.Bg” проектира, инсталира и поддържа газови гасителни системи от типа FM 200 още от самото им навлизане набългарският пазар. Поради описаните по-долу, специфични отличителни черти на системите от този тип, те се използват предимно в обекти с голяма важност, като сърварни помещения, архиви и други, което е довело до натрупването на голям практически опит на служителите на „Fire.Bg” и ни дава самочуствието да гарантираме качествена услуга.

Отличителни черти 
  • 0% вероятност от унищожаване на озоновия слой
  • Може да се използва в непрекъснато населени помещения
  • Редица приложения за защитаване на скъпо оборудване
  • Може да бъде адаптиран с предварително изградени системи от типа Halon и СО2
  • Изисква минимално пространство за складиране и инсталиране
  • Не се налага почистване на помещението след задействане на инсталацията
  • Не работи под високо налягане 
  • В света има над 30 000 инсталации 
  • FM 200 е вписан в BPFSA Code of Practice, NFPA 2001 and draft ISO standard, Listed in the US Environmental Protection Agency (EPA), Significant New Alternatives (SNAP) programme for the total flooding of occupied spaces Одобрена от FM и UL  
Газовите Гасителни Инсталации (ГГИ) от типа FM 200 са продукт на дългогодишен опит в сферата на проектирането, доставката и инсталирането на противопожарни инсталации. В основата на продукта е химичният елемент Хептафлуорпропан (HFC227) – FM200, произвеждан от  Great Lakes Chemical Corporation. FM 200 e безцветен газ, който се съхранява в течно състояниe под определено налягане. Има много ниски нива на токсичност и се съхранява с Азот при 24,8 BAR. Бързо потушава най-често срещаните пожари чрез комбинация от химични и физични механизми.  

Характеристикикасаещи околната среда 
Несъдържа бром или хлор, поради което не нанася щета на околната среда. Времето на живот на FM 200 е между 31 и 42 години, което в съвкупност с липсата на щети относно озоновия слой предоставя едно дългосрочно решение на проблемите свързани с противопожарната безопасност. 

Приложения 
Fm200 може да се приложи за всяко едно помещение, което до момента е било обезопасявано от Halon 1301. По друг начин казано, FM 200  е най-доброто решение при нужда от гасителна инсталация в помещения с компютърна техника, телекомуникационни помещение, както и складове за течни горива. 

Съхранение  
Газовите гасителни инсталации от типа FM 200 изискват най-малко площ за съхранение в сравнение с ГГИ използващи други гасителни вещества.  

Тест за отвори в помещението 
Тестовете за пропуски при използването на газова гасителна инсталация са важна част от проектирането и инсталирането на подобен тип системи. Процедурата има за цел да провери дали помещението може да поддържа необходимата концентрация за погасяването на пожара за нужното време. Този вид тест може да се включи към оферта за изграждането на ГГИ и силно препоръчителен при защитаването на помещения, които не са били обезопасявани то ГГИ до този момент.  

Поддръжка 
Поддръжката на ГГИ от този тип се извършва само от Fire.Bg Ltd. и други оторизирани от производителя партньори. 

* Всички цени са без ДДС

Отпечатване на оферта за този продукт
При интерес попълнете формата