Sat 25 Sep 2021

отвори всички | затвори всички

I3 - Инертни Газове

Gas Suppresion
,
 

Фирма „FireBg” е създадена през 1991год. в град София. Още от създаването си ние внедряваме високите технологии и иновациите в услугана нашите клиенти.

Фирма „FireBg е изпълнила множество от обекти с национално и стратегическо значение както в страната ни, така и в чужбина (за повече подробности моля погледнете референциите от нашите клиенти).

Опита който сме натрупали е много богат и уникалеn.

Високото качество на работа и коректността ни правят желан партньор за всяка организация, която е ползвала нашите услуги.

Фирма „Fire.Bg проектира, инсталира иподдържа газови гасителни системи от типа I3 още от самото им навлизане набългарският пазар. Поради описаните по-долу, специфични отличителни черти насистемите от този тип, те се използват предимно в обекти с голяма важност, като сърварни помещения, архиви и други, което е довело до натрупването на голям практически опит на служителите на „Fire.Bg” и ни дава самочуствието да гарантираме качествена услуга.

 

Отличителни черти

 • Без рискове от щети за защитаваните продукти
 • Без рискове от щети за защитаваното помещение
 • Бързодействие
 • Без щети върху околната среда
 • Електро непроводим
 • Одобрено от VdS

Приложения

 • Всичко свързано с компютърната техника 
 • Телекомуникационни помещения 
 • Архиви и складове
 • Химически лаборатории
 • Крайбрежни нефтени сонди
 • Газови турбини
 • Ел. Генератори
Основна отличителна черта на I3 e това, че при задействане гасителната инсталация непрокарва нито един химичен елемент, който преди това не е бил в атмосферата (поради което е безвреден за нея). Причината за това е, че гасителният агент е съставен от газовете Аргон и Азот, в съотношение 50:50, които се съдържат в атмосферата. Още повече, че комбинацията от двата газа е с относително тегло близко до това на въздуха, което позволява по дълъг период, в който гасителният агент е в нужната концентрация за погасяване на пожара.

Ефективност и бързодействие
 

Газови гасителни инсталации тип I3 са ефективни срещу пожар породен от запалими материали и течности и e идеален избор, в случай че е налице законодателни изисквания относно опазването на околната среда. Всички тестове и експерименти по въпроса недвусмислено доказват, че I3 потушава почти всички видове пожар бързо и ефективно.  

Принцип на работа 

ГГИ I3 потушава пожара, като редуцира концентрацията на кислород между 12% и 14%. Тъй като при концентрация на кислород под 14% е недостатъчна, за даподдържа на горене, пожарът е загасен. Въпреки това, трябва да сме на ясно, че концентрацията на кислород е достатъчен за да поддържа живот  в кратки периоди от време, което от своя страна прави I3 предпочитан гасителен агент при помещения, в които има персонал. В резултат на което, едни от най-честите приложения на ГГИ I3 са компютърни центрове, телекомуникационни инсталации и др. 

Описание на системата 

Газовите гасителни инсталации от типа I3 са системи от типа total flood suppression, които потушават пожари породени от запалими течности, газове и ел. оборудване. В основата на системата са заложени един или повече цилиндъра (изпълнени с гасителен агент), които са свързани с тръбна мрежа и завършват с дюзи. Всеки от тези цилиндри е комплектован с клапан, проектиран с цел мигновено изпускане на гасителния агент. Когато клапана се отвори то той освобождава безцветен газ,който не променя по никакъв начин видимостта в помещението. На практика, ГГИ оттози тип се използват в помещения, където бързото, чисто и електро непроводимо гасене е от изключителна важност. Или с други думи, там където водното, пенното или праховото гасене са неприложими.                                           

Съхранение и доставка


Всяка една газова гасителна инсталация от типа I3 се проектира с концентрация от 40% от обема на защитаваното помещение. С цел точно определяне на концентрацията се взимат предвид променливи като: тип на пожара (В и/или С),температура, надморско равнище. Въз основа на тази информация проектантите на Fire.Bg  ще могат да изчислят и най-малките подробности около инсталацията. 

Всеки един проект е съобразен с наръчника на производителя на оборудването, които от своя страна са изградени въз основа на ISO 15004 – Газови Пожарогасителни Инсталации.

Гасителният агент се складира в контейнери с капацитет от 27л, 40л, 67л, и 80л и налягане на съхранение от 300 BAR. Всеки един контейнер е произведен според изискванията на директива 96/36/ЕС (В България – Наредба за съществените изисквани към съоръженията под налягане) и са тествани под налягане от 450 BAR.

По-горе описаните контейнери са комплектовани с клапан задействан от соленоид, който се задейства електрически  при  24V DC, пневматично и/или ръчно.

Всеки контейнер има свой собствен манометър вход за индикатор на загуба наналягане, който се задейства при загуба на 10% от съдържанието на контейнера.

Дюзите на гасителната инсталация се поставят в защитаваното помещение. Те са с пробиви, които има за цел да посрещнат всяка една специфика при дизайна на системата. Материалът за изработка е месинг.   

Тест за отвори в помещението 

Тестовете за пропуски при използването на газова гасителна инсталация са важначаст от проектирането и инсталирането на подобен тип системи. Процедурата има за цел да провери дали помещението може да поддържа необходимата концентрация за погасяването на пожара за нужното време. Този вид тест може да се включи към оферта за изграждането на ГГИ и е силно препоръчителен при защитаването на помещения, които не са били обезопасявани,то ГГИ, до този момент.  

Поддръжка 

Поддръжката на ГГИ от този тип се извършва само от Fire.Bg  и други оторизирани от производителя партньори.


* Всички цени са без ДДС

Отпечатване на оферта за този продукт
При интерес попълнете формата