Wed 20 Oct 2021

отвори всички | затвори всички

Автокомплект за кола

Цена: 35,78 лв.
Комплект за кола
,
 

На вниманието Ви представям нашата най-добра
оферта относно комплект за първа помощ за кола, 
в съответствие с изисквания към пътните превозни 
средства (правилник за прилагане на Закона за 
движението по пътищата) и инструкция №1 от 
20 Февруари 2008 г. за съдържанието на 
автоаптечките на МПС, Издадена от МЗ, Обн. 
ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г. 


Комплекта включва: 

1. Автоаптечка – съгласно инструкция №1 от 20
    Февруари 2008 Г. за съдържанието на 
    аптечките на МПС, Издадена от МЗ, Обн. 
    ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г.

 

2. Светлоотразителна жилетка – В съответствие с Европейска Норма 471.


3. Светлоотразителен автотриъгълник.

 

4. Прахов пожарогасител ВС 1 кг – В съответствие с Директива №97/23 на ЕС и Закон За Техническите Изисквания.


* Всички цени са без ДДС

Отпечатване на оферта за този продукт
При интерес попълнете формата