Thu 30 Mar 2023

отвори всички | затвори всички

начало ~ Противопожарна безопасност на високи сгради ~

Често задавани въпроси (FAQs) за евакуацията на високите сгради.

/ дата: 27.06.2011 /
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ЕВАКУАЦИЯТА НА ВИСОКИ СГРАДИ 

 • Различава ли се по нещо евакуацията на високите сгради от останалите сгради? 
 • Кои са основните елементи на аварийната безопасност?  
 • Длъжни ли са собствениците/наемателите на сградата да провеждат тренировки по евакуация?  
 • Как аварийните инструкции са приспособени към реалните аварийни ситуации и как се предават на обитателите на сградата?
 • Ако евакуирането по стълбите е потенциално опасно има ли други алтернативи?
 • Ако слизането на долу би отнело твърде много време, правилно ли е да се изкача до покрива и   да чакам да ме спасят от там?
 • Може ли да се използва асансьора?
 • Какво трябва да бъде предприето към хора в инвалидни колички или с понижена мобилност? 
 • Ако не се евакуирам и ситуацията се влоши трябва ли да отворя прозорец? Трябва ли да скоча? 
 • Трябва ли сградата да има някакво средство за външна евакуация?  
 • Ако съседната висока сграда гори, трябва ли да се евакуираме?  
 • Ще работи ли евакуацинота система на сграда в случай на терористична атака?   

Различава ли се по нещо евакуацията на високите сгради от останалите сгради?
Многото етажи на високата сграда пораждат кумулативен ефект на голям брой хора, които трябва да изминат големи вертикални разстояния по стълби, за да се евакуират.    

Кои са основните елементи на аварийната безопасност?
Ранно оповестяване (обикновено чрез алармиране или гласово оповестяване), адекватни евакуационни пътища и добро познаване на евакуационният план от обитателите.  

Длъжни ли са собствениците/наемателите на сградата да провеждат тренировки по евакуация?
Да. Длъжни са да имат изготвен план за евакуация и да провеждат обучения по прилагането му. 

Как аварийните инструкции са приспособени към реалните аварийни ситуации и как се предават на обитателите на сградата?
Желателно е високите сгради да имат гласова оповестителна система с възможност за комуникация, чрез която специално обучен персонал да може да подава различни инструкции към обитателите, които са в най-голяма опасност. По този начин може да се реализира поетапно/приоритетно евакуиране на хората.  

Ако евакуирането по стълбите е потенциално опасно има ли други алтернативи?
Конструкцията на сградата и пожарозащитните системи са проектирани така че поне да не позволят разпространяването на пожара, което ще позволи да не се евакуира цялата сграда а само хора от горящият етаж и от етажа под и над горящият да слязат до безопасно ниво и там да изчакат допълнителни инструкции.  

Ако слизането на долу би отнело твърде много време, правилно ли е да се изкача до покрива и да чакам да ме спасят от там?
Не. Много от нас са виждали драматични кадри на хеликоптери, които се опитват да спасят хора от покривите на горящи сгради. Това е изключително опасна операция както за пилотите, така и за евакуиращите се, така и за пожарникарите в сградата. Отделен въпрос е че въобще може да не дойде хеликоптер, който да ви спаси.  

Може ли да се използва асансьора?
Никога не е подходящо да се използва асансьора за евакуация, дори и в двуетажни сгради. Когато възникне пожар повечето (новите) асансьори са проектиране да слязат на първият етаж и да останат там. В редки случай асансьорът може да отиде до горящият етаж и по този начин да изложи на опасност пътуващите в него. Шахтата на асансьора може лесно да се изпълни с дим и да задуши пътуващите с него. Друга опасност е че може да бъде прекъснато захранването на асансьора и пътуващите с него да заседнат между етажите.   

Какво трябва да бъде предприето към хора в инвалидни колички или с понижена мобилност?
Трябва да има написани специални инструкции за хората с понижена мобилност. Тези инструкции трябва да препоръчват оттегляне на безопасно място и лягане на пода. Такова място може да бъде специално предвидена за целта стая или специално разширение на стълбището, където да изчакат спасителните екипи.  

Ако не се евакуирам и ситуацията се влоши трябва ли да счупя прозореца? Трябва ли да скоча?
Ако сте в горяща висока сграда и не можете да се евакуирате трябва да се опитате да се преместите в помещение където можете да затворите вратата и да уплътните пролуките, така че да не влиза пушек. Обадете се по телефона на пожарната служба и опишете точното си местонахождение. Можете да сигнализирате спасителните екипи за местонахождението си чрез парче цветен плат. Можете леко да отворите прозореца така че да влиза чист въздух, но трябва да сте готови да го затворите в случай че започне да навлиза пушек в помещението, ако счупите прозореца няма да можете да регулирате притока на чист въздух и може сериозно да нараните персонал или оборудване, които са под сградата. Изключително опасно е да използвате прозореца като изход за евакуация от етаж по-висок от 2-ри.  

Трябва ли сградата да има някакво средство за външна евакуация?
В определени случай е възможно да се използват евакуационни канали или средства за контролирано спускане.  

Ако съседната висока сграда гори, трябва ли да се евакуираме?
При нормален пожар не е необходимо, но трябва да сте нащрек за обстоятелства, които могат да застрашат и сградата, в която се намирате.  

Ще работи ли евакуационната система на сграда в случай на терористична атака?
Не е възможно да бъдат обезпечени всички възможни опасности в една сграда, пример за това е терористичният акт на 11.09.2001 срещу Световният търговски център. Когато сградите са били проектирани е било предвидено да издържат удар от Боинг 707, който е най-големият по това време, а самолетите, които удрят кулите са значително по-големи. По тази причина евакуационните системи се проектират да са ефективни при типични или поне предвидими аварии.