Thu 30 Mar 2023

отвори всички | затвори всички

начало ~ Противопожарна безопасност на високи сгради ~

Връзка между ПИС и всички останали

/ дата: 24.11.2014 /
За да можем да постигнем наистина високо ниво на пожарна безопасност в една сграда трябва да има комуникация между Пожаро Известителната Система (ПИС) и всички останали системи и съоръжения в сградата. Това е необходимо, за да може ПИС да предприеме всички необходими мерки за обезопасяване на сградата в случай напожар.

Системите, контролирането на които е от жизнено важно значение в случаи на пожар са следните:

 • Оповестителна система
 • ГРТ
 • ОВиК
 • Асансьори
 • Ескалатори
 • Противодимни люкове
 • Аварийно и евакуационно осветление
 • Системи за пожарогасене
 • BMS
 • Дизелови агрегати
 • UPSи други, в зависимост от предназначението на сградата. 

В случай на пожар всяка една от тези системи трябва да предприеме определено действие или да се изключи. Решението и командата за изпълняване на тези действия трябва да бъдат изпълнени от ПИС. Това ще гарантира правилно, навременно и сигурно реагиране на съответната система  

Нека за пример да разгледаме ОВиК инсталацията. В нормални условия тя работи и изпълнява функциите си, но в случай на пожар нейната работа може или да помогне или да навреди на  овладяването на ситуацията. 

Как може да навреди? Като продължи да работи в нормалният си режим тя може да разнесе продуктите на пожара много бързо в цялата сграда както и да компрометира пожароустойчивостта на стените и преградите, през които преминават въздуховодитеи. За да бъде предотвратено това ПИС може да подаде необходимите команди за затваряне на противопожарните клапи, спиране на притока от чист въздух към огнището, нагнетяване на чист въздух към евакуационните пътища и др.

За пълния текст на статията се свържете с нас!