Thu 30 Mar 2023

отвори всички | затвори всички

начало ~ Аварийна маркировка ~ Фотолуминесцентни табели ~

Фотолуминесцентни табели

Противопожарни табели - Луминесцентни

Всяко едно средство за борба с пожара: пожарогасител, хидрант, ръчен бутон и др., трябва да са обозначени ясно и недвусмислено с цел безпрепятствената им откриваемост в случаи на пожар.

Eвакуационни табели - Луминесцентни

Фирма Fire.Bg предлага фотолуминисцентни евакуационни табели произведени в съответствие с  наредба № РД 07/8  от 20 декември 2008 г. за "минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/ или здраве при работа ".

FAQ

* Всички цени са без ДДС
нагоре
При интерес попълнете формата или генерирайте проформа
  Категорията съдържа 0 продукта и 3 под катeгории