Sun 4 Jun 2023

отвори всички | затвори всички

Услуги

 
FIRE.bg получи разрешително по наредба I3-2815

Постановление №246 на Министерски Съвет

нагоре
При интерес попълнете формата
  Категорията съдържа 2 публикации и 9 под катeгории

 

Прочетете повече
Разработване на част "Пожарна безопасност" на инвестиционен проект
 

Съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Годишен преглед на пожарогасители
 

Обслужване на всички видове пожарогасители.

Проектантска дейност
 

Инженеринг в сферата на пожарната безопасност и слаботоковите инсталации.

Гаранционен и извънгаранционен сервиз
 

Поддръжка на всички системи свързани с безопасноста.

Курсове по Наредба № 8121з-1100
 

Професионални обучения предлагани от FIRE BG.

Практическо обучение за работа с ПГ и ВПК
 


Изготвяне на ПП досие
 

Съгласно наредба №8121з-647.

Схеми за евакуация
 

В съответствие с разпоредбите и изискванията на наредба №8121з-647.

Пожарна характеристика
 

Съгласно постановление №246 на Министерски Съвет.