Sun 4 Jun 2023

отвори всички | затвори всички

Продукти

Пожарогасители

Благодарение на опростения принцип на действие, ниската цена, високата успеваемост при потушаване на пожари и целенасоченото позициониране, пожарогасителите представляват един от най-популярните методи за потушаване на малки и средни пожари.

 


Системи за окачване на тръби

Пожарна касета

Други продукти обвързани с пожарната безопасност


ПожароГасене

Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината

Пожароизвестителни инсталации

Аварийна маркировка

Евакуационни канали

News
Fire.bg внедрява интегрирана система за управление
News
ПОЛИТИКА НА ФАЙЪР БГ ЕООД В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И ОКОЛНАТА СРЕДА


* Всички цени са без ДДС
нагоре
При интерес попълнете формата или генерирайте проформа
  Категорията съдържа 2 продукта и 9 под катeгории