Sun 4 Jun 2023

отвори всички | затвори всички

Fire.bg внедрява интегрирана система за управление

/ дата: 20.11.2014 /

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да ви информираме че от м.септември 2013г. Файър БГ ЕООД стартира процес на разработване и внедряване на интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. С въвеждането на ИСУ Файър БГ ЕООД има за цел да постигне и да демонстрира добра резултатност в работните процеси, опазването на околната среда, чрез въвеждане на мерки за Контрол на въздействието на  своите продукти и услуги, както и да постигне и докаже  изпълнението на дейностите, свързани със здравето и безопасността при работа,  чрез управление на рисковете за здравето и безопасността при  работа.