Thu 30 Mar 2023

отвори всички | затвори всички

FIRE.bg получи разрешително по наредба I3-2815

News
,
 


На 19.05.2012 Главна Дирекция ПБЗН към МВР, във връзка с чл.4 т.3 и т.4 от наредба I3-2815 издаде разрешително на фирма FIRE.bg да осъществява следните дейности:
  • "Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти"
  • "Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители"
  • "Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвстителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове"
С получаването на това разрешително фирмата има право да упражнява изброените дейности на територията на цялата страна и гарантира на своите клиенти качествени и законосъобразни услуги. * Всички цени са без ДДС

Отпечатване на оферта за този продукт
При интерес попълнете формата