Sun 4 Jun 2023

отвори всички | затвори всички

Излезе сборник с експертизи

/ дата: 20.02.2012 /
Излезе сборник с експертизи на авторският коликтив: Доц. д-р инж. Стефан Димитров Димитров; Инж. Валентин Тодоров Чочев; Н.с. инж. Радомир Янков Радев
Накратко са разгледани някои най-важни случаи на възникване на пожар, експлозия или авария, почерпени от експертната дейност на авторите за периода 1991 - 2008 година. Описани и илюстрирани са ситуации на възникване и развитие на пожари и аварии по различни причини, повечето от тях завършили трагично, с отнемане на човешки животи.